Covjek elektricnih instalacija

Električna instalacija je kompliciran organizam u kojem sve mora raditi zajedno. Ako određeni element ne uspije, može se postići brza katastrofa. Najčešće se prilijepi za kobni električni udar ili požar u kojem ljudi mogu umrijeti. Zbog toga se moraju zapamtiti električne instalacije, redovni pregledi od strane kvalificiranih električara i svi popravci koji se popravljaju redovito.

Jedan od najvažnijih oblika u bilo kojoj električnoj instalaciji je izbor zaštite. Vaš život ili zdravlje mogu ovisiti o ovom važnom trenutku. Sigurnost bi trebala biti izabrana snagom polja. Sve započinje glavnim osiguračem koji želi stvoriti nazivnu struju koju je elektrana uspostavila prilikom sklapanja ugovora o opskrbi električnom energijom. Vraća se tako da je nemoguće dobiti veću dozu električne energije nego što pokazuje posljednja norma. Kad bi se to dogodilo, izgorile bi električne žice ispred našeg stana ili ureda za zapošljavanje.Dalje imamo mjerač električne energije i kao rezultat glavna centrala. Rasklopni uređaji također postoje u srcu električnog sustava. Svaki krug započinje tamo. Svi su osigurani prikladnim osiguračem, s fiksnom nazivnom strujom. O izboru zaštita trebao bi se brinuti profesionalni električar koji će za nas izraditi dizajn električne instalacije prije nego što je ispunjen. Nedavno će se utvrditi koliko krugova tretira, čime se opskrbljuju i u kojem će smjeru krenuti. Danas je izuzetno važan, jer o njemu ovisi odabrani presjek žica i, kao posljedica toga, osigurač s dobrom nazivnom strujom. Vrijednost također primjenjuje takozvanu selektivnost zaštite, zahvaljujući kojoj se u slučaju kratkog spoja isključuje samo prekidač, a ne glavna zaštita koja bi prekinula dovod energije u bilo koju zgradu.