Genitalni organi

Biocenoza vagine je dijagnostièki test koji æe vam omoguæiti procjenu vaginalne èistoæe, njegove biologije, flore i razmaza. Biocenoza su mikroorganizmi koji se pojavljuju u vaginalnom epitelu koji dolazi do dobrog funkcioniranja ¾enskih reproduktivnih organa. Najva¾nije je odr¾avati pravilnu biocenozu, a zahvaæen je kirur¹kim zahvatima, nepridr¾avanjem higijene, razinama hormona, nekontroliranom uporabom antibiotika i seksualnim navikama.

Biocenoza vagine sastoji se u uzimanju brisa iz vagine u prirodi ispitivanja sekreta. Zahvaljujuæi sna¾nom imenu, koje vrste mikroorganizama postoje na reproduktivne naèine i jesu li se neki od patogena ili upala sluèajno ugnijezdili. Biocenoza æe vjerojatno biti izgraðena bez upuæivanja lijeènika. ®ena bi trebala obavljati ovu vrstu pregleda osobito kada se uz nju pojave znakovi upale, praæeni svrbe¾om pruritusa i vulve, iscjetkom i upalom mokraænog sustava. U ovoj tehnici va¾no je uspje¹no kontrolirati tijek vaginitisa. Ne smijete koristiti nikakve vaginalne lijekove niti uzeti antibiotike u bilo kojem obliku jedan sat prije testiranja. Trebalo bi takoðer prekinuti spolni kontakt dva dana prije planiranog pregleda. Mjeseèno krvarenje iz rodne linije ujedno je i razlog za¹to ne mo¾ete pristupiti biocenozi. ©to se tièe same studije, vaginalnu biocenozu izvodi ginekolog na ginekolo¹koj stolici. Bris, vulva ili urinarni trakt prikupljaju se tankom ¾icom ili obriskom. Test je bezbolan, meðutim, neke se nelagode mogu osjetiti u upalnim oblicima. Sreæom, ne traje dugo, veæ samo nekoliko trenutaka. ®ica s vaginalnim sekretom ispituje se pod mikroskopom u smjeru otkrivanja moguæih patolo¹kih mikroorganizama. Nema posljednjeg invazivnog pregleda, mo¾ete ga nositi i vratiti se na svoje pojedinaène dnevne du¾nosti. Dobar rezultat, koji svi oèekuju, trebao bi pokazati prisutnost bakterija koje proizvode kiselinu. Ako postoje pojedinaène bakterije i bijele krvne stanice, veæ osiguravamo sljedeæu fazu. Promjenom treæeg stupnja takoðer se pridr¾ava slabi razvoj bakterijske flore iu velikoj mjeri patolo¹kih mikroorganizama. U èetvrtoj fazi, meðutim, postoje gljivice ili trihomone.