Kazna za neuporabu blagajne

Imati financijsku instituciju u poduzeæu sve je vi¹e nu¾no. Unatoè èinjenici da je o tome potrebno odluèiti dobrovoljno, mnogi su poduzetnici koji su zbog godi¹njeg neto prihoda obvezni uvesti takav alat u neposredni rad. Kao ¹to mo¾ete vidjeti, ova situacija je poèinjena s mnogim pote¹koæama, a ponekad i sa ¾rtvama, jer trebate posvetiti dodatni novac za tu svrhu. U odnosu na vrstu posla, mo¾ete platiti tisuæu zlota ili èak pet tisuæa takvih ureðaja.

Obratite pozornost na papir za fiskalnu valutuNije iznenaðujuæe da mnogi poduzetnici ¾ele kupiti takvu opremu prije nego se odluèe za kupnju takve opreme, ¾ele se savjetovati s profesionalcima kako bi naruèili dobru blagajnu, ali u isto vrijeme ne i preplatiti. Osim ¹to imate blagajnu, ne mo¾ete zaboraviti na potrebu razmjene dokumenta i tehnièkog pregleda. Vrijedi, dakle, prilikom odabira tra¾iti posljednje mi¹ljenje o tome kako se papir mijenja u fiskalnoj valuti. U nekim projektima takva se operacija mo¾e obaviti za nekoliko sekundi, au novim je opasnija. Papir za fiskalnu valutu mo¾e se kupiti i na internetu iu fiksnim èasopisima. Oni bi trebali biti izraðeni od termo-osjetljivog papira za za¹titu trajnosti tiska do 6 godina.

Koju kopiju ispisa?S potrebom zamjene papira, ovi operativni tro¹kovi rastu. Iz postojeæeg razloga vrijedi promisliti o kupnji takve opreme, u kojoj dokument mo¾e biti dovoljan koliko god je to moguæe. To je osobito prosjeèan u novijim fiskalnim blagajnama, gdje se preporuèa kopija ispisa ne na papiru, nego na memorijskoj karti. Na kraju, ne samo da se koristi manje papira, nego i pohrana registriranih prihoda osobito je ugodna i posti¾e malo prostora. Ne morate se brinuti da æe spremljeni podaci biti izgubljeni ili da razdoblje vi¹e neæe biti oèito. Zauzvrat, postati s papirom do blagajne, ako se ne èuva u pozadini, koja je osigurana od toplih zraka i koja ne ugro¾ava vlagu.Stoga je prije odabira odgovarajuæe fiskalne blagajne vrijedno voditi raèuna o svakom elementu. Obje dimenzije, kao i dizajn ili rad æe utjecati na to kako je lako rukovati kupcima. Ako namjeravate, na primjer, da æe kupci èesto preuzimati iz kolekcije trgovine, pri malim kupnjama, trebali biste razmisliti o kupnji takve blagajne, koja æe odmah stati u veæu rolu papira.