Razvoj trudnoaee 12 tjedana

Chocolate slim

Prva razdoblja trudnoæe su najva¾nija za dijete. To je zbog toga ¹to su prikazani svi organi i vitalne funkcije, u sljedeæim mjesecima stanja druge ¾ene dijete praktièki raste. Nije ni èudo da lijeènici upozoravaju buduæe majke da æu se posebno u tim ranim danima moje blagoslovljene dr¾ave, pobrinuti da se ne razbolim, a ne da izlijeèim jake lijekove koji bi mogli dovesti do velike ¹tete za buduæe dijete. Poznato je, meðutim, da je te¹ko napustiti dom za 9 mjeseci, a snijeg i hladnoæa, posebno u sezoni solsticija i takoðer zbog jakih hormonalnih promjena u ¾enskom sustavu, zapravo je te¹ko izbjeæi.

Prije svega, ne smijete se uspanièiti kada primijetite da imate prehladu tijekom trudnoæe. Jednostavnom prehladom, moja majka æe se vrlo uèinkovito nositi sa sobom, nije potrebna nikakva medicinska intervencija. Meðutim, treba imati na umu da je kupovina lijekova u kolièini od èetiri mjeseca koliko ¾eli ne preporuèa se. U ovom obliku vrijedi povjerenja u stare, jednostavne sustave za hladnoæu na¹ih baka. Èaj s limunom, medom i sokom od maline te luk i èe¹njak sirup (usprkos èinjenici da je izuzetno lo¹ u kojem ne ¹teti fetusu, a to æe nam pomoæi, a hladnoæa æe proæi u razvoju tjedna.

S druge strane, za vrijeme prehlade u trudnoæi morate uzeti mnogo snage kada je prije trudnoæe hladno. Jer ako se lagana prehlada i curenje iz nosa tijekom trudnoæe mogu izlijeèiti bakinim metodama, onda æe s upalom pluæa (koja je mnogo lak¹a kada je na¹ imunitet izuzetno ogranièen promjenom stanja i hormona sada te¾e.

S druge strane, ako imate neugodnosti tijekom trudnoæe, udisanje iz vode uz dodatak kuhinjske soli ili kapi u ¾elucu, mente, kamilice ili lavande biti æe vrlo atraktivan pristup. Èesto puhajte nos tako da ne izluèujete tekuæinu i bacajte kori¹tena tkiva. Takoðer mo¾ete kupiti kapi za nos koje æe uèiniti da va¹ nos izgleda bolje, ali bit æe vrijednije imati moderno napravljen ureðaj s djeèjim sadr¾ajem, jer su oni osjetljiviji. Meðutim, dr¾ite me od poèetka vi¹e od 3 dana.