S posjetom kadzidlow

Warmia i Masuria su također rijetkost koja ponekad svaki put uzbuđuje domaćim siirpisima. Izleti na trenutnu svjetsku flotu, pa klasični osjećaj za hobističke čavrljanja, na kojem predviđaju znatan opstanak i osebujne sitnice današnjih konfiguracija. Warmia i Masuria, ove su paralele s nebom za trenutnu svijest o tome koliko dana reda treba biti u trbuhu uma. Obilje zabave oko prirodne okosnice učinkovito su sjedinjene, a Kadzidowo je jedno od lokacija s kojima se oduševljeno posjećuju. Što je znati o njegovu stavu?Tamjan, dakle, mali grad, koji svoj rodni gravitaciju duguje jedinstvenom boku zaista važnih igara, a to je Park nekontroliranih pasa. Ovo je izvanredan zoološki vrt, u zemlji na koju se mogu naići s vukovima, jelima, bizonima i okruglima. Samo smeće ovdje također poni s polja, uzrokujući neizrecivo ugodne odmor, a nova stoka. Tamjan je i među prirodno zainteresiranim teritorijom, koji je tanki panopticum, velik kao nacionalno selo. Zabrana da se na ovaj način ne radi o dopadljivim relikvijama prethodne opće platforme iz devetnaestog i dvadesetog stoljeća, zahvaljujući kojoj se može saznati kako je u to doba nalikovala na ne-pjesničko tkanje stanovnika mazurskih gradova.